اخبار,اخبار سیاسی ,پرونده بابك زنجاني

 

اخبار سیاسی - بابك زنجاني محصول كار دولتمردان گذشته بود

مهندس تركان معتقد است بي‌نظمي عامل اول در فساد اقتصادي است و هر جا بي‌نظمي به اوج خود رسيد بايد مطمئن باشيد مفسدان اقتصادي به‌دنبال ضربه زدن به اعتماد عمومي و برهم زدن نظم موجود هستند.

«گوش بودجه عمومي كشور را بريدند و اكنون از دولت به خاطر طرح هدفمندي يارانه‌ها انتقاد مي‌كنند». اين را مشاور ارشد رئيس‌جمهور مي‌گويد. در جريان انتخابات سال 92 مهندس اکبر ترکان دست راست دكتر روحاني بود و دكتر روحاني به او اطمينان كامل دارد چنانكه در جريان انتقال دولت وي نماينده دولت بود به همين سبب بيش از ديگران در جريان نابساماني‌هاي دولت گذشته قرار مي‌گرفت.

به نوشته آرمان، وي سپس نابساماني‌هاي اقتصادی دولت گذشته را به مرور در گفت‌وگوهایش آشکار ساخت و به‌دليل اطلاعات درستي كه ارائه می‌داد در رسانه‌ها برخوردها و بازتاب‌هاي گوناگوني داشت. گنجينه سربسته اطلاعات او از مزايده‌ها و مناقصات و واگذاري‌ها دولت گذشته در مناطق آزاد هر كدام يك فصل براي گفت‌وگوهای ماه‌هاي آينده است.


اما در اين گفت‌وگو سعي شده به چرايي بحث فساد پرداخته شود تا از سويي با زواياي پنهان عوامل به وجود آورنده فساد آشنا شويم و از سوي ديگر پس از 9 ماه و ورود به سال جديد كه همزمان با ابلاغ اقتصاد مقاومتي است به بررسي اقتصاد ايران بپردازيم. مهندس تركان معتقد است بي‌نظمي عامل اول در فساد اقتصادي است و هر جا بي‌نظمي به اوج خود رسيد بايد مطمئن باشيد مفسدان اقتصادي به‌دنبال ضربه زدن به اعتماد عمومي و برهم زدن نظم موجود هستند. وي معتقد است، مفسدان اقتصادي از اين فرصت بهترين بهره را بردند. فرصتي كه شايد ديگر به دستشان نيايد. شايد به همين دليل است كه به مهندس تركان در رسانه‌هايشان مي‌تازند. تركان اكنون در مناطق آزاد مشغول سامان دادن به اوضاع است.

سال گذشته شما يكي از نزديكان و حاميان جدي آقاي روحاني در جريان انتخابات رياست‌جمهوري بوديد. روند انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سال گذشته مردم با شركت در انتخابات رياست‌جمهوري نشان دادند كه نسبت به سرنوشت خود بي‌تفاوت نيستند بلكه برايشان مهم است كه در آينده كشورشان نقش‌آفريني كنند. در ابتداي سال 92 موجي از نااميدي جامعه را فرا گرفته بود از همه مهم‌تر بسياري از مديران سابق و كارشناسان چشم اميد به انتخابات خرداد 92 داشتند چراكه احساس مي‌شد مردم نباید بي‌تفاوت شوند. زماني كه آقاي روحاني تصميم گرفت در انتخابات رياست‌جمهوري کاندیدا شود به تحرك جامعه ايمان داشت.

 

ما در ديدارهاي جداگانه اين بحث را با آيت ا... هاشمي در میان می‌گذاشتیم. چراکه تصميم‌گيري ايشان براي حضور كار بزرگي بود اما با وجود عدم احراز صلاحيت‌شان ما و دكتر روحاني همچنان اميدوار بوديم. با این وجود پس از عدم احراز صلاحيت آيت‌ا... هاشمی بسياري به ما مي‌گفتند كه تبليغات و تلاش بي‌فايده به‌نظر می‌رسد.

 

همين تحليل باعث شده بود ستاد آقاي روحاني هم دچار مشكلاتي شود به يك معنا مي‌توان گفت موجي از نااميدي در بین گروه‌های سیاسی وجود داشت اما آقاي روحاني مقابل خيلي از اين تحليل‌ها ايستاد؛ شرايط به‌گونه‌اي بود كه حتي خوشبين‌ترين افراد هم تصور نمي‌كردند كه آقاي روحاني راي بياورد اما حمايت‌هاي بي‌دريغ آيت‌ا... به ما خيلي كمك كرد. با شنيدن سخنان مقام معظم رهبری همگی در ستاد نفس راحتي كشيديم، ايشان راي مردم را امانت و حق‌الناس دانستند. ما فردا صبح شاهد ايران جديدي بوديم و سال گذشته را من سال اميد مي‌دانم.

پیش‌بینی ستاد دکتر روحانی چه بود؟
هيچ‌كس نمي‌توانست پيش‌بيني كند حتي خوشبين‌ترين افراد. ما هم فكر نمي‌كرديم دكتر روحاني سال گذشته پيروز انتخابات شود. اما مردم برخلاف پيش‌بيني‌هاي كارشناسان عمل كردند مي‌شود گفت دكتر روحاني به‌خوبي حضور خود را در انتخابات پيش‌بيني كرده بود.

برمي گرديم به امسال، مقام معظم رهبري سال 93 را سال اقتصاد و فرهنگ با مديريت جهادي نامگذاري كردند. به‌عنوان مشاور عالي رئيس‌جمهور امسال را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سال گذشته تعدادي از اعضاي دولت خدمت رهبري حضور داشتند که در این میان ایشان بحث‌هايي را مطرح كردند كه مي‌توان گفت پيش‌زمينه نامگذاري امسال بود. در كنار اين بحث‌ها ايشان به بيان فساد اداري و اقتصادي در كشور پرداختند.

 

راهي كه براي مقابله با فساد است در فرمايشات‌شان به شفافيت در حوزه اقتصاد و نظام اداري برمی‌گردد. ايشان مولفه‌هايی براي اقتصاد مقاومتي بر شمردند؛ بند 9 اشاره به فسادستيزي دارد که به‌منظور برقرار شدن امنيت اقتصادي در جامعه است. اگر در يك اقتصادي فساد اداري وجود داشته باشد و فساد جاري در جریان باشد، امنيت براي سرمايه‌گذاري از بين مي‌رود، همين امر موجب مي‌شود كه وقتي يك سرمايه‌گذار مسير صحيحي را طي مي‌كند با مشكل روبه‌رو شود. همان‌گونه كه امروز در كشور ما چنين شرايطي وجود دارد. امروز شاهدیم كه سرمايه‌گذار و صنعتگر در مقابل يك جريان فاسد به‌شدت آسيب ديده است.

 

در هشت سال گذشته برخی افراد بي‌كفايت محور اصلي كارهاي بزرگ را به دست گرفتند. نگاه كنيد به پروژه‌هايي كه هزينه‌هاي زيادي براي آنها صرف شد اما اكنون به هيچ سرانجامي نرسيده‌ است. بنابراين فسادستيزي نخستين مولفه براي تحرك اقتصادي كشور است. بدون توجه به فسادستيزي تحرك اقتصادي در كشور هم غيرممكن است.

فسادستيزي چگونه اتفاق مي‌افتد؟ دولتمردان چگونه مي‌توانند با فساد اداري و اقتصادي برخورد كنند؟
تلاش‌مان اين است كه جريان ناسالم منزوي شود و جريان سالم بتواند فعاليت كند. يعني يك صنعتگر فعال و صحيح‌العمل موفق شود. دولت يازدهم شرايطي را فراهم مي‌كند تا اشخاص ناسالم و آلوده رشد نكنند که بدین‌منظور بايد محيط پاك باشد بنابراين كسي نبايد قانون را دور بزند.

 

دليل اينكه مي‌گويم دولت گذشته در پاره‌ای از عملکردهایش خود بستر شرایط ناسالم اقتصادی را فراهم می‌کرد، این است كه آقايان گاهی قانون را دور مي‌زدند و اكنون هم وقتي بحث عوامل فساد‌هاي چندهزار ميلياردي دولت گذشته مطرح مي‌شود، مي‌گويند داريد عليه دولت گذشته سياه‌نمايي مي‌كنيد. درحالي كه اين‌گونه نيست و یکی از عوامل زمینه‌ساز فساد عدم پايبندي برخی مدیران گذشته به قانون بوده است.

 

اگر در دولت فعلي هم به قانون کم‌توجهي شود، نتيجه‌اش يك چيز خواهد بود و آن فساد اداري و درنهايت فساد‌هاي كلان مالي. بابك زنجاني، محصول محيطي بود كه گذشتگان در اقتصاد پديد آورده بودند. اگر مي‌خواهيم فساد ده‌هزار ميلياردي تكرار نشود، بايد امكان دور زدن قانون را از ميان‌برداريم. بابك زنجاني و امثال او كه زياد هم هستند، محصول بي‌در و پيكر بودن ادارات است. شما بايد ببينيد اطراف بابك زنجاني چه كساني قرار داشتند. وقتي پرونده فساد گسترده اخير را مطالعه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه بابك زنجاني فقط يك كارگزار بود. راه مبارزه با فساد انضباط مالي است.

آيا اين نظم در دولت یازدهم وجود دارد؟
نظم ضامن فسادستيزي است. مسلما دولت راه زيادي تا برقراركردن نظم در پيش‌رو دارد. در كشور آلمان مبناي به‌كار‌گيري مديران و كاركنان چيست؟ آنها با نظم دارند كشورشان را كنترل مي‌كنند. نظم مالي و اداري به‌گونه‌ای است كه اگر نسبت به آن بي‌اعتنايي شود، قطعا فساد گسترده به بار خواهد آمد.

 

اگر در جايي بي‌انضباطي گسترده رخ داد، بايد بدانيم افرادي كه سعي مي‌كنند نظم موجود را برهم بزنند، هدف مشخص و معلومی دارند و آن بهره‌برداري مالي از بي‌نظمي است. به‌اصطلاح مي‌توان گفت با شلوغ‌كاري و غبارآلودكردن فضا مي‌خواهند شرايط را تغيير دهند. در دولت گذشته نمونه‌اي از اين شلوغ‌كاري‌ها را ديديم؛ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دچار مشكل شد و سپس سوءاستفاده مالي رخ‌ داد. همين روند هم درباره برنامه چهارم توسعه تكرار شد، مي‌گفتند اين برنامه براي كشور مناسب نيست. اهدافي داشتند كه فكر مي‌كنند به آن رسيدند. افرادي كه بي‌انضباطي مالي دارند، مخل اقتصاد هستند. اكنون زمان برخورد با مخلان اقتصادي كشور است.

براي برخورد با مفسدان اقتصادي شفافيت لازم است، چگونه مي‌خواهيد شفافيت اطلاعات را برقرار كنيد؟
خيلي از اطلاعات مي‌تواند در دسترس عامه شهروندان قرار بگيرد. اگر اين اتفاق افتاد، امكان وقوع فساد به حداقل مي‌رسد بنابراين از جمله لوازم نظم و شفافيت است يعني اينكه مردم بايد در جريان جزئيات فسادهاي مالي قرار گيرند تا ازطريق اطلاع‌رساني عرصه بر مفسدان تنگ شود.

مثلا در مورد واگذاري‌ها و مناقصه‌هاي دولت گذشته، مردم در جريان این امور قرار می‌گیرند؟
بله، قطعا واگذاري‌ها و مزايده‌ها شفاف‌سازي مي‌شوند يعني مزايده‌هايي كه توسط دولت گذشته انجام شده به مردم گفته مي‌شود. مزايده‌هاي گذشته هم مجددا بازبيني مي‌شود. ما بايد برويم به سمت شفاف‌سازي، بايد نتايج مناقصه‌ها را در اختيار عموم قرار دهيم. آگهي مناقصه منتشركردن بخشي از كار است، نتيجه مزايده و مناقصه بايد شفاف‌سازی شود.

يعني شما در مناطق آزاد چنين خواهيد كرد؟
بله، تمام متن مزايده‌ها و مناقصات گذشته و امروز منتشر مي‌شود تا معلوم شود كه مفاسد اقتصادي و اداري كجاي دولت گذشته قرار داشته‌اند. فكر مي‌كنيم مي‌توانيم در مناطق آزاد پيشرو شفافيت مالي باشيم.

چقدر به گشايش اقتصادي در دولت يازدهم در سال 93 اميدواريد؟
اكنون تشديد تحريم‌ها متوقف شده است. شرايط تحريم‌ها به‌گونه‌اي پيش مي‌رفت كه شرايط براي ما سخت‌تر مي‌شد. در مرحله بعد پتروشيمي و عمليات بانكي آسان‌تر از گذشته است و در سال 93 پيش‌بيني مي‌كنيم كه بسياري از تحريم‌ها متوقف شوند. دولت گام‌هاي بعدي را برمي‌دارد تا اقتصاد را از درون تقويت كنيم. اكنون با تكيه به ظرفيت‌هاي دروني كشور به سمت جلو حركت كنيم.

آيا امسال شاهد باز شدن پرونده‌هاي فساد مالي و برخورد با آنها در دولت هستيم؟
در دولت آقاي روحاني مبنا بر سلامت و درستي درمسائل اقتصادي است. مبنا بر اين نيست كه با يك پوشش امنيتي اقتصاد را اداره كنيم. فضاي كشور توام با نظم و انضباط است. بقيه بايد برنامه‌ريزي عملياتي كنند تا با فساد برخورد شود. افراد و احزاب بايد ترازنامه بدهند چون انضباط مالي مستلزم كار عملياتي است. با زمان‌بندي و طرح‌ريزي مي‌توانيم با فساد مقابله كنيم. به‌نظر مي‌رسد امسال بهترين سال براي اقتصاد شود.

آيا دولت امسال خواهد توانست هدفمندي يارانه‌ها را سامان بخشد؟
سالانه ۱۲۴ ميليارد دلار انرژي مصرف مي‌كنيم. تورم نقطه‌اي ۲۸ درصد شد، اقدامات در حوزه مهار تورم، شناسايي نيازمندان متقاضي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ازجمله کارهای در حال انجام دولت یازدهم است. در مدتي كه از عمر دولت مي‌گذرد، غير از سياست خارجي كه مورد توجه بیشتر دولت بوده در بخش كلان نيز موضوعاتي در دستور كار قرار داشته‌است.

 

نخستين تمركز كاري دولت مهار تورم بود، در روزهاي ابتدايي دولت تورم نقطه به نقطه (تورم ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) 45 درصد بود از اين‌رو كوشش اول دولت براي مهار تورم بود. تلاش‌هاي رئيس‌جمهوري و همكاران متوجه اين بود تا ريشه‌هاي تورم را شناسايي كنيم و با روش‌هاي سخت‌گيرانه تورم را مهار كنيم. خوشبختانه بعد از ماه‌ها در روزهاي اخير تورم نقطه به نقطه به حدود 28 درصد رسيده است.

 

مصرف انرژي در ايران به‌صورت نابهنجاري بالاست و ضرورت دارد كه دلايل اين ناهنجاري‌ها را شناسايي كنيم. درحال حاضر سالانه 700 ميليون بشكه نفت در پالايشگاه‌ها پالايش مي‌شود و به مصرف داخلي مي‌رسد. به غير از سوخت مايع، بخشي از نياز مصرف انرژي از طريق منابع گازي تامين مي‌شود، توليد سالانه گاز طبيعي در كشور 180 ميليارد‌متر مكعب است درحالي كه مصرف سالانه 160‌ميليارد‌متر مكعب است.

 

از سوي ديگر بخشي از گاز توليدي كشور نيز صرف تزريق در چاه‌هاي نفت و بخشي نيز در خطوط انتقال مصرف مي‌شود. ارزش تخميني ميزان مصرف انرژي در ايران براي 700 ميليون بشكه با نرخ هر بشكه 100 دلار حدود 70 ميليارد دلار است. چنانچه 160 ميليارد مترمكعب گاز را با قيمت صادراتي (44 تا 48 سنت) محاسبه كنيم ارزش مصرف سالانه گاز طبيعي كشور 54 ميليارد دلار است. در كشورهاي اروپايي شدت انرژي 2 تا 3 صدم در تُن است. دركشور ما اين عدد 6 دهم يعني بيش از 3 برابر متوسط مصرف است.

 

اين قانون به اين خاطر ايجاد شد تا مصرف بي‌رويه انرژي مهار شده و در مقابل آن كارهاي ديگري انجام دهيم. اما كارهايي از جمله تشويق‌هاي غيرقيمتي يا فرهنگي انجام نداديم فقط انرژي رایگان به مردم داديم و از آنها خواستیم كه درست مصرف كنند. قانون هدفمندي يارانه‌ها تكليف كرد كه قيمت حامل‌‌هاي انرژي به 95 درصد قيمت فوب خليج‌فارس برسد اما اگر اين كار انجام مي‌شد در بحث معيشت به مردم فشار مي‌آمد. قانونگذار مشخص كرد كه 50 درصد درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها به خانوار، 30 درصد به توليد و 20 درصد نيز به بودجه‌هاي عمومي اختصاص يابد. اين درحالي بود كه در عمل قانون به‌درستی و به‌طور کامل اجرا نشد و اجرا‌كنندگان ترجيح دادند به‌جاي 50 درصد، 150 درصد به خانوارها بدهند.

 

اين كار با بريدن گوش بودجه عمومي انجام شد. براساس آمار رسمي تاكنون 124 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع شده است اما اين درحالي است كه درآمد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط 86 هزار ميليارد تومان بوده است. اگر اعلام كنيم ديگر يارانه‌اي پرداخت نمي‌كنيم، نارضايتي اجتماعي را به‌دنبال خواهد داشت اما اگر بخواهيم روند پرداخت يارانه‌ها را ادامه دهيم بايد چگونه اين كار انجام شود؟ گروه‌ها را چطور حذف كنيم؟ كسي دلش نمي‌خواهد به او بگويند پولدار است! درحال حاضر 78 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند.

 

كساني هم‌که مرده‌اند وراث آنها يارانه را دريافت مي‌كنند. تصميم‌گيري درباره حذف يارانه‌بگيران كار بسيار سختي است لذا قانون اين‌طور تصويب كرده كه يارانه بايد به بخش نيازمند متقاضي داده شود اما شناسايي نيازمند متقاضي نيز كار سختي است و اين كار خيلي وقت دولت را گرفته است. درحال حاضر 41 درصد مصرف انرژي كشور خانگي است، قسمتي از اين شدت مصرف انرژي با رفتار مصرف‌كنندگان قابل حل است اما اگر خانه‌اي براساس اصول صحيحي ساخته نشده باشد، مصرف‌كننده هر چقدر هم كوشش كند نمي‌تواند مساله را حل كند. به موفقيت طرح هدفمندي يارانه‌ها ايمان دارم.

اخبار سیاسی - آرمان

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |

اخبار اقتصادی - نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی (عکس)

نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی با حضور مردم در مراکز ثبت نام دولتی و خصوصی در حال برگزاری است.

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

 

اخبار ,اخبار اقتصادی , نخستین روز ثبت نام یارانه نقدی

اخبار اقتصادی - ایسناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |

خواب,بی خوابی,علل بی خوابی

چگونه شب‌ها بهتر بخوابیم؟
بسیاری از ما شب هنگام بسیار با خود کلنجار می‌رویم تا بتوانیم چشم بر روی هم گذاشته و اندکی استراحت کنیم و به خواب برویم، در این مقاله که نتیجه جمع‌بندی مطالب متخصصان خوابشناسی و انبوهی از تحقیقات علمی است به بررسی علل این پدیده و راه‌حل‌های آن می‌پردازیم و مطالبی هم چون کیفیت و کمیت خواب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

در اینجا لازم می دانیم که اندکی در مورد تأثیرات مخرب بی‌خوابی بر روی بدن انسان که بر هیچ کس پوشیده نیست بگوییم، مثلاً بیخوابی بر روی حافظه، سیستم ایمنی بدن ، افزایش خطر ابتلا به دیابت ، و بروز افسردگی تأثیر دارد و در مواردی حتی از این قضیه به عنوان شکنجه نیز استفاده می‌شود! البته قابل‌ذکر است که خواب بیش از حد نیز می‌تواند مانند بیخوابی مضر باشد و آسیب‌هایی به انسان وارد نماید.


بیشتر ما به سختی در مکان‌های جدید خوابمان می‌گیرد
همان‌طور که میدانید بسیاری از انسان‌ها در صورت تغییر  در مکان خوابشان و انتقال آن به جاهای جدید دچار بیخوابی می‌شوند که دلیل آن به مسایل روانی و پیش‌زمینه‌ها برمی‌گردد که البته این مورد با گذر زمان حل می‌شود و به وضعیت عادی بازخواهد گشت و جای نگرانی ندارد البته در این بین مفید است که اندکی نیز در مورد کمیت خواب اطلاعات داشته باشیم مثلاً چه اندازه خواب کافی است؟

 

 که بایستی گفت که میزان خواب برای هر شخص با توجه به ویژگی‌های او متفاوت است البته به طور کلی ۸ ساعت به طور متوسط پیشنهاد می‌شود اما این یک قانون کلی نیست و هر فردی متناسب با شرابط روحی و جسمی خود روزانه به میزان میعنی خواب احتیاج دارد. بایستی یادآور شد که کیفیت خواب بسیار مهم‌تر از کمیت آن است که بعداً به آن می‌رسیم.


چرا خواب خوب و باکیفیت مهم‌تر از خواب بیشتر است؟

تحقیقات زیادی در زمینه مشکلات کم خوابی و بیخوابی انجام‌شده ولی در زمینه پرخوابی این‌طور نبوده البته در چند سال گذشته تحقیقاتی نیز در زمینه پر خوابی انجام‌شده که همگی به این نتیجه واحد رسیده‌اند که پر خوابی نیز برای انسان مضر است که بایستی همیشه اعتدال را در این مورد رعایت کنیم.

 

محققان ثابت کرده‌اند که خواب بی‌کیفیت فایده‌ای ندارد و وقتی که هر شخص در رخت خواب به چرخ خوردن می‌گذراند بایستی به خوابیدن بگذراند زیرا مثلاً ۹ ساعت در رخت خواب بودن ولی صرفاً ۵ ساعت خوابیدن منجر به بروز مشکلاتی برای شخص می‌شود لذا برای حل این مشکل نیز راهکارهایی مثل برنامه زمانی موثر داشتن توصیه می‌شود به گونه‌ای که اگر شما با زمان خوابیدنتان مشکل دارید به گونه‌ای که در آن ساعت به خصوص خوابتان نمی‌برد بهتر است ساعت خواب خود را به اصطلاح شیفت(منتقل) دهید و یا طول ساعت خوابتان را بیشتر کنید که زمان مفید خوابتان افزایش یابد.


کلیدهای خواب بهتر و باکیفیت‌تر

 

خواب,بی خوابی,علل بی خوابی

 
بهبود وضعیت خواب هر شخص به صورت موثری به سه مورد وابسته است که با کنترل و بهبود آن سه مورد به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. آسایش ، محیط ، زمان‌بندی کلیدهای حل مشکل بیخوابی هر شخصی است.


آماده‌سازی
اولین قدم در راه رسیدن به خواب مطلوب آمایش قبل از خواب است به گونه‌ای که ما بایستی تمام عادات لازم قبل خواب خود را به صورت موثر اصلاح کنیم برای مثال:
به صورت منظم ورزش کنید: تحقیقات نشان می‌دهد که انجام ورزش‌های منظم به بهبود وضعیت خواب هر شخص بسیار کمک می‌کند و مشکلات بیخوابی را تا حد موثری برطرف می‌سازد البته بایستی به این موضوع نیز توجه شایانی داشت که نبایستی دقیقاً قبل از خواب ورزش کرد زیرا این امر موجب بیخوابی می‌شود و مشکلات شما را بیشتر خواهد کرد.


یک آلارم ملایم و لطیف برای صبح تنظیم کنید: سعی کنید به جای آلارمهای خشن و با صدای بلند از آلارمهای ملایم و لطیف استفاده کنید مثلاً از موسیقی‌های مورد علاقه‌تان و یا از سیستم آلارمی استفاده کنید که به صورت پله‌ای صدای آن افزایش می‌یابد.


مصرف الکل، کافیین و سیگار را متوقف کنید: مصرف الکل می‌تواند منجر به آرامش شما شود و باعث راحت‌تر خوابیدنیان شود ولی نکته‌ای که جالب است این است که در صورت عدم مصرف الکل بدن به صورت خودکار در برابر خوابیدن مقاومت می‌کند زیرا برای ریلکسیشن نیاز به عامل بیرونی دارد که نتیجه آن بیخوابی خواهد بود پس توصیه می‌شود مصرف الکل را متوقف کنید، کافیین برعکس الکل عمل می‌کند و مصرف آن موجب می‌شود که مغز انسان زمان مورد نیاز برای ریکاوری را متوقف سازد و به ادامه فعالیت روزانه خود به صورت یکپارچه ادامه دهد که این مورد نیز به خودی خود منجر به بیخوابی می‌شود، و البته  سیگار نیز به دلیل داشتن نیکوتین باعث ایجاد نوعی اثر موضعی بر روی مغز انسان می‌شود که نتیجه آن بیخوابی خواهد بود.

 

خواب,بی خوابی,علل بی خوابی

 

۲ساعت قبل از خواب از وسایل مانیتوردار استفاده نکنید: محققان ثابت کرده‌اند که استفاده از تبلت و لپ تاب و تلویزیون و دیگر وسایل ساطع کننده نور باعث می‌شود که مغز انسان دچار اشتباه شود و در شب هنگام مثلاً حدود ساعت ۲ بامداد فکر کند که ساعت ۲ بعدازظهر است در نتیجه در صورت خوابیدن نیز انسان دچار خواب عمیق نشود و این قضیه به کیفیت خواب تأثیر بسزایی دارد.


استفاده از تفکر عمیق قبل از خواب!: سعی کنید قبل از خواب به رویاهای خوب خود فکر کنید و با استفاده از قوه خیال خود به آن رویاها پرو بال دهید! و یا اگر نصف شب از خواب پریدید سعی کنید که به ادامه خواب خود فکر کنید تا سریع‌تر به خواب فروروید.


روتین‌های عصر خود را اصلاح کنید: بسیاری از افرادی که دچار بیخوابی هستند بایستی در نظر داشته باشند که ریشه مشکلات آن‌ها ممکن است به عاداتشان در عصر برگردد، مثلاً اگر عادت دارید شب شام سنگین بخورید و یا آب زیاد مصرف کنید همه آن‌ها منجر به این قضیه می‌شود که دچار مشکلات بیخوابی شوید لذا اصلاح عادات غذایی خصوصاً و عادات زندگی عموماً بسیار موثر است.


محیط
دومین قدم برای خواب راحت محیط است که با اصلاح و کنترل آن بسیار در راستای خواب راحت کمک می‌کنید.برای مثال:
از راحتی تخت خواب خود اطمینان حاصل کنید: به راستی که یکی از عوامل مهم محیط زیستی  بدون تردید تخت خواب شخص است و بایستی هر فرد برای خود تخت خواب مناسبی را فراهم کند از هیچ هزینه‌ای برای راحتی تخت خواب خود فروگذاری نکنید زیرا هر شخص به صورت میانگین یک سوم عمر خود را در تخت خواب می‌گذراند لذا این مورد شایسته سرمایه‌گذاری مناسبی است.


دمای محیط را مناسب کنید: یکی دیگر از عوامل محیطی مناسب برای خواب راحت دمای محیط است که بایستی به صورت سلیقه‌ای تنظیم شود در کل برای بزرگ‌سالان چیزی در حدود ۶۰ تا ۶۸ درجه فارنهایت است که بایستی محیط را با این دماها منطبق کرد.
نور اضافی اتاق را خاموش کنید: بسیاری از مواقع نورهای خیلی کم نیز می‌تواند عذاب‌آور باشد و ایجاد اختلال در روند خواب هر شخص بکند لذا توصیه می‌شود که تمام نور اضافی اتاق را قطع کنید حتی نور حالت استندبای رایانه نیز می‌تواند آزار دهنده باشد، گاهی ممکن است که نتوان تمام نورها را قطع کرد بنابراین می‌شود بجای آن از پوشش‌های چشم برای خواب استفاده کرد که آن‌ها هم بسیار موثر هستند.


عوامل صوتی مزاحم را از کار بیندازید: بسیاری از مواقع عواملی که منجر به بد خوابی شما می‌شوند عبارت‌اند از سروصداهای نابجا و غیریکنواخت که می‌شود با استفاده از تولید صداهای هماهنگ (هارمونیک) پیوسته اثر آن‌ها را تا حد زیادی کاهش داد و یا منابع تولید آن‌ها را قطع کرد مثلاً بایستی قبل از خواب موبایل خود را روی حالت بی‌صدا بگذارید و یا اگر نزدیک خیابان زندگی می‌کنید می‌توانید با استفاده از صدای موسیقی آرام اثر صدای ورودی به اتاق را خنثی کنید.


زمان مناسب

 

خواب,بی خوابی,علل بی خوابی

 
سومین عامل برای خواب راحت مسئله زمان‌بندی است که با استفاده صحیح از آن می‌توان خواب راحت را برای خود به ارمغان آورد به عنوان مثال با کمک زمان‌بندی مناسب برای خواب خود می‌توانید مشکل بیخوابی خود را حل کنید به گونه‌ای که اگر سعی کنید در ساعات خاصی از شبانه‌روز بخوابید و بیدار شوید بدن شما به آن ساعات خاص عادت می‌کند در نتیجه رأس ساعت خاصی احساس خواب می‌کنید و در رأس ساعت خاصی از خواب بیدار می‌شوید.


از یک متخصص برای مشکل خود کمک بخواهید
در آخر بایستی بیان شود که اگر با کمک راهنمایی‌های گفته‌شده نتوانستید مشکل خود را حل کنید بایستی حتماً با یک پزشک متخصص در این زمینه صحبت کنید زیرا ممکن است مشکل شما حادتر از آن چیزی باشد که فکرش را کنید که نتیجه آن آسیب‌های بیشتر به بدن شما است.

منبع : farnet.irادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |


اخبار  فرهنگی  - دیدار کتایون ریاحی با دالایی لاما (+عکس)

کتایون ریاحی بازیگر سینما و تلویزیون درسفر به هند با دالایی لاما رهبر راهبان بودایی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری کمک، ریاحی در دیدار روز نخست فروردین امسال پیشنهاد داد که روزنخست فروردین (23 مارس) هر سال را به عنوان روز خدا (خود آ) نامگذاری کنند ؛ روز صلح و آرامش بشر ، روزی که نباید در آن ، هیچ خونی نه از انسان و از نه حیوان بر زمین ریخته شود.

این هنرمند و بنیانگذار بنیاد نیکوکاری کمک ، در پی سفرهای همیشگی خود برای همدردی با محرومان و شنیدن صدای خاموش آوارگان و بی پناهان ، در روزهای پایانی سال 1392 با سفر به هند ، به دیدار و ملاقات با پناهجویان و رانده شدگان مسلمان میانماری رفت و از تعدادی از کمپ ها و اماکن زندگی آنان بازدید کرد ؛ و به درد دل ها و حرف های آنان گوش فرا داد.

اخبار,اخبار فرهنگی,دیدار کتایون ریاحی با دالایی لاما


درهند ، هشت کمپ متعلق به مسلمانان رانده شده میانماری وجود دارد که اغلب در بدترین شرایط زیستی بسر می برند و به ویژه وضعیت بهداشت و تحصیل برای کودکان و نوجوانان بسیار تاسف آورست.

ریاحی در این سفر ، ضمن بازدید از کمپ میانماری های حومه دهلی ، به کمپ دیگر آنان در حومه شهر هاریانا هم رفت و از نزدیک با تعدادی از بزرگان آنان ملاقات کرد ، درد دل ها ومشکلات شان را شنید و کمک هایی ، از جمله ساخت جایگاه و خریداری هشت مخزن آب دو هزار لیتری برای داشتن آب آشامیدنی و سالم برای هشت کمپ فوق ، به آنها اختصاص داد.

ریاحی درباره این سفر گفت: مثل همیشه انگار صدایی از درونم از جایی به گوشم می رسد و بی طاقت می شوم برای انسانی که گاهی به شدت درمانده و تنها شده است ، چند ماه پیش هم نقل مردمی آواره و بی پناه به گوشم رسید و به این جا فراخوانده شدم ، خوشبختانه اینجا با سومالی تفاوت هایی محسوس دارد ، این مردم آرام و صبور، فقیر نبودند ، بلکه آواره از شهر و دیار و کاشانه شان ؛ با مناعتی غریب ما را پذیرا شدند و با گفتن دردهایشان؛ فکر می کنم که تا حدی تسکین یافتند ، ما نمی توانیم این همه مشکل را حل کنیم و فقط در حد بضاعت خود قدمی برداشتیم ، اما امیدوارم و هدفم به طور کلی اینست که صدای کمک این مردم، به گوش آنان که باید این درد دل ها را بشنوند برسد و من می دانم که می رسد. ما باید امید داشته باشیم .ˈ

پس از آن ریاحی به دعوت دفتر فرهنگی دالایی لاما و برای همراهی با وی ، در روز آخر اسفند ماه 92، به دهکده جذامیان دهلی رفت و در مراسم بازدید و سخنرانی مسئولان مربوطه و مدیران چند موسسه نیکوکاری شرکت کرد.

کشور هند نزدیک به 150 هزار بیمار جذامی دارد و از این نظر در صدر بیماران جذامی جهان قرار گرفته است.

همچنین ریاحی ، مهمان ویژه دانشگاه دخترانه ˈلیدی شری رامˈ بود و با رئیس دانشگاه ، دیدار و گفت و گو کرد.
اخبار فر هنگی - ایرناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |

اخبار فرهنگی - نگار فروزنده: هیچ وقت عمل زیبایی نداشته‌ام

نگار فروزنده با اشاره به شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص اینکه بارها جراحی زبیایی کرده است، تأکرد کرد: تا به حال به غیر از جراحی بینی که آن هم به دلیل تصادف و شکستگی انجام شد، جراحی زیبایی دیگری انجام نداده‌ام.

نگار فروزنده با اشاره به شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص اینکه بارها جراحی زبیایی کرده است، تأکرد کرد: تا به حال به غیر از جراحی بینی که آن هم به دلیل تصادف و شکستگی انجام شد، جراحی زیبایی دیگری انجام نداده‌ام.

 

نگار فروزنده بازیگر عرصه سینما و تلویزیون است که حضور در فیلم های «کافه ستاره» سامان مقدم، «دایره زنگی» پریسا بخت‌آور، «دعوت» ابراهیم حاتمی‌کیا و «محاکمه در خیابان» مسعود کیمیایی از جمله فعالیت‌های او در عرصه سینما هستند.

 

وی همچنین در مجموعه‌هایی تلویزیونی چون «دارا و ندار» مسعود ده‌نمکی، «من یک مستاجرم» پریسا بخت‌آور و «ریحانه» سیروس مقدم در مقام بازیگر حضور داشته است.

 

به بهانه نوروز سراغ این بازیگر رفتیم تا هم از حال وی جویا شویم و هم درباره مسایلی که در این 13 روز عید اکثر ما در سفرهای نوروزی با آن‌ها مواجه می‌شویم، گفتگویی داشته باشیم.

 

اخبار ,اخبار فرهنگی نگار فروزنده

 

فروزنده در این گفتگو درباره یکی از اساسی ترین معضلات در نوروز یعنی بهداشت طبیعت هشدار داد و البته تاکید کرد که درباره این مساله نمی توانیم مثل همیشه به شعارها اکتفا کنیم.

 

کودکان در مدارس بیشتر از همه در برابر این شعارها قرار گرفته‌ و آنها را همچون درس حفظ کرده اند و شاید بهتر از یک مجری بتوانند در این باره سخن بگویند. فروزنده بخشی از این مسأله ریشه‌ای را به مشکلات روحی و دغدغه‌هایی مرتبط دانست که جان ما را اذیت می کنند اما حاضر نیستیم برای درمان آنها به سراغ یک روانشناس برویم.

 

وی همچنین در این گفتگو از اینکه هیچ‌گاه روی صورت خود عمل جراحی نداشته است سخن گفت و گلایه کرد که بعضی از سایت ها در فضای مجازی از عمل های زیبایی متعدد وی خبر می دهند.

 

*خانم فروزنده شاید یکی از معضلات ما در نوروز مبحثی باشد که علیرغم اهمیتش کمتر به آن توجه می شود و آن موضوع محیط و طبیعتی است که در بهار تحت تأثیر سفرهای مردم، به یکباره انگار دچار فرسودگی و آلودگی 13 روزه می شود. خود شما چقدر با این مساله برخورد داشته اید و فکر می کنید چطور می توان جلوی آن را گرفت؟

- بله این یکی از مسایلی است که واقعا جای توجه و کار دارد. اولین کار این است که ما از منزل خود شروع کنیم. یعنی بهترین کار ممکن که هرکس می تواند انجام دهد این است که زباله ها را در منزل خود تفکیک کند.

 

خود من دائما این کار را انجام می دهم، حتی زمانیکه به عنوان مهمان به منزل کسی می روم زباله های مصرفی خود را از یکدیگر تفکیک می کنم. زمانیکه ما از خانه خود شروع کنیم این فرهنگ در بیرون از خانه هم ادامه پیدا می کند.

 

من خیلی این حرکت را دیده ام که مثلا شخصی شیشه ماشین خود را پایین می کشد و زباله اش را به بیرون پرتاب می کند که این کار بسیار زشت است. این از جمله تصاویر بسیار زشتی است که من هر بار که می‌بینم تاسف می‌خورم و اگر بتوانم فرد را پشت چراغ قرمزی یا جایی پیدا کنم، حتما تذکر می دهم.

 

*چرا فکر می‌کنیم که چون شخص دیگری قرار است خیابان ها را تمیز کند این وظیفه دیگر بر عهده ما نیست؟

- برعکس باید به آن شخصی که بعدا قرار است این خیابان ها را تمیز کند، فکر کرد. در همه جای دنیا مردم سعی می کنند تا شهرشان را زیبا نگه دارند اما اینجا کمتر این دغدغه ها دیده می شود. واقعا داشتن یک کیسه زباله در ماشین چندان کار سختی نیست.

 

چه می شود اگر هر کسی کیسه زباله‌ای را همراه داشته باشد و زمانیکه به طبیعت و یا هر محیط دیگری می رسد از آن استفاده کند، هم اکنون در همه جای شهر سطل‌های زباله وجود دارد و می توان به اولین سطل زباله که رسید آن را تخلیه کرد. اگر مردم یک بار این کار را امتحان و احساس خوب بعد از آن را درک کنند دیگر همیشه به همین شکل رفتار خواهند کرد.

 

خود من همیشه در خودروی خود چنین کیسه زباله ای دارم و بعد از اینکه پر شد آن را در یکی از سطل های زباله شهر می اندازم.

 

*چرا ما متوجه ضررهای بی پایان چنین رفتارهای نیستیم؟

- ما به دلیل زندگی شهرنشینی که داریم و هر روز هم بیشتر می شود، از بعضی مسایل به تدریج دور می شویم و از این نکته هم غفلت می کنیم که انسان هرچه که از طبیعت بیشتر دور شود در زندگی دچار مشکل و افسردگی می شود.

 

به طور مثال حیوانات بخشی از طبیعت ما هستند. آزار ندادن و تعدی نکردن به حیوانات باید جزو ضرورت ها باشد اما نه تنها از چنین موضوعاتی حمایت نمی شود بلکه عده ای حتی حیوانات موجود در منطقه حفاظت شده را هم می کشند و به نوعی با این کار تفریح می کنند.

 

من همکارانی دارم که با کودکان بی سرپرست کار می‌کنند و یا در خصوص دیگر موارد اجتماعی و آسیب های وارده فعالیت دارند اما بحث موجودات زنده و مشکلاتی که برای‌شان پیش می آید، از جمله مسایلی است که بسیار کمتر به آنها توجه می شود و یا اصلا نمی شود.

 

در حالیکه به نظر من این موجودات زنده حتی گاهی اهمیت بیشتری هم پیدا می کنند زیرا بخشی از زندگی ما هستد و اگر از چرخه اکوسیستم خارج شوند اولین آسیب به خود ما می رسد.

 

ما انسان هستیم و عدالت را درمورد همه پدیده های پیرامون خود باید به نحو شایسته ای اجرا کنیم. به شکلی که هم اکنون با طبیعت رفتار می کنیم بیشتر آن را نابود می کنیم.

 

من مدتی پیش فیلمی دیدم که چند آدم بیمار یوزپلنگ ایرانی را اذیت کرده بودند و بعد از این کار خود فیلم هم می گرفتند، واقعا چه بلایی بر سر بشر امروز آمده است که اینچنین شده است؟ من تا چند وقت بعد از تماشای این فیم حال بسیار بدی داشتم.

 

بسیاری از این آدم ها بیمار هستند و باید فکری برای درمان خود کنند زیرا اینها به مراحل بدتری می رسند.

 

به طور مثال من خاطرم هست یکی از همین قاتلان زنجیره ای فرزندان پیش از این قتل ها حیوانات را مورد آزار و اذیت قرار می داده است. بنابراین این مساله ای است که ابعاد گوناگونی دارد و از وجوه مختلفی باید آن را دید.

 

اخبار ,اخبار فرهنگی نگار فروزنده

*من می دانم که شما در زمینه حمایت از حیوانات فعالیت هم دارید...

- بله و از همه می خواهم این مساله را جدی بگیرند چون همانطور که گفتم این موضوع با حیات خود ما در ارتباط است. همینجا هم اعلام می کنم که هر گروه، نهاد و یا سازمانی که بخواهد در زمینه مسایل زیست محیطی و یا حمایت از حیوانات کاری انجام دهد، من حاضر به همکاری هستم.

 

*چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟ به هرحال این مسایل بسیار ریشه ای‌تر از آن هستند که تنها بخواهیم درباره آنها گفتگو کنیم.

- بله، ببینید مردم ما شعار زده شده اند و اتفاقا در این موارد نمی توان شعار داد. باید یک جایی دیگر دست از شعار دادن برداریم.

 

رسانه ها باید به عنوان اولین منبع، بخشی از این فرهنگ را در راستای حمایت از محیط زیست و حیوانات در مطبوعات جا بیندازند. باید به شکلی جدی و مداوم فرهنگ سازی شود تا این اندیشه در خود افراد شکل بگیرد.

 

مرضیه برومند یکی از کسانی است که در این مورد تلاش‌های زیادی کرده است و در آثارش می توان این دغدغه را دید اما ساخت تنها یک سریال برای فرهنگ سازی کافی نیست و همه باید برای این منظور دست به دست هم بدهند.

 

باید به گونه ای عمل کرد که این تصویر آزار و اذیت حیوانات و یا بیرون ریختن زباله ها برای همه زشت و قبیح باشد و دیگر هیچ کس چنین جسارتی را به خود ندهد که چنین کاری کند. حتی اگر نیاز باشد به نظر من باید با چنین افرادی برخوردهای قانونی سختی انجام بگیرد.

 

*فکر می کنید تنبیه و برخوردهای قانونی بیشتر جواب می دهد؟

- بله، من معتقدم در ایران در قبال بی قانونی جریمه بیشتر جواب داده است. به طور مثال همیشه در همه برنامه های تلویزیون حداقل برای بستن کمربند ایمنی خودرو هشدار داده شده است اما تا زمانیکه مردم مجبور نشدند برای نبستن کمربند جریمه بپردازند، بستن کمربند چندان عملی نشد.

 

پلیس هم که به خاطر خودش و خانواده اش تذکر نمی‌دهد بلکه این تذکرات و توصیه ها برای زندگی بهتر خود مردم است.

 

* به نکته خوبی اشاره کردید اتفاقا این تصادفات هم یکی از معضلات نوروزی است و هر ساله با اتمام نوروز متاسفانه با آماری از تلفات جاده‌ای روبرو هستیم.

- بله، اگر شاید راننده و سایر سرنشینان کمربندهای خود را می بستند چنین حوادث تلخی را شاهد نبودیم. در واقع بیشتر این تلفات تنها به این دلیل است که سرنشینان خودروها کمربندها را نمی بندند.

 

*خود شما چقدر این مساله را رعایت می کنید؟

- من از لحظه ای که سوار خودروی خود می شوم حتی اگر هم قرار باشد مسیری را برای 2 دقیقه رانندگی کنم، باز هم کمربند خود را می بندم و از این لحاظ بسیار قانومندم. من به این کار افتخار می کنم و تنها کاری است که انجام آن برای من از روی اجبار نیست.

 

فکر می کنم در شرایطی قرار گرفته ام که به خاطر حرفه خود در برابر چشم های زیادی قرار دارم و از این بابت هم باید مسایلی را رعایت کنم.

 

*به نظر شما چرا برخی در برابر حل این مسایل و معضلات دافعه یا گارد دارند؟ رعایت بهداشت طبیعت و یا مسایل ایمنی مثل بستن کمربند واقعا سخت نیست.

- بله به نظرم یک گارد ذهنی است و یک نوع بیماری.

 

*البته گاهی هم بسیاری از این موارد به دلیل غفلت هایی است که ما نسبت به پیرامون خود داریم.

- غفلت به چی! غفلت نسبت به جان خود. دیگر نمی توان به راحتی نام غفلت را روی این مساله گذاشت آن هم در زمانی که به صورت گسترده ای این مسایل اطلاع رسانی می شوند.

 

پلیس راهنمایی و رانندگی درباره این مساله هرچه را که در توانش بوده است، انجام داده اما من باز هم نمی دانم که چرا بعضی با خودشان لجبازی دارند.

 

من فکر می کنم هر مشکلی که ما داریم به این دلیل است که روانشناس در جامعه ما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

 

ما زمانیکه سرما می خوریم و مشکلی برای جسم و بدنمان پیش می آید به سرعت به دنبال پزشک می رویم تا خود را درمان کنیم، ولی برای مسایل و مشکلات روحمان هیچ کاری انجام نمی دهیم.

 

ما آنقدر با روح و جان خود غریبه هستیم که وقتی احساس افسردگی و یا دیگر بیماری ها را داریم اصلا جایی را برای درمان آنها در نظر نمی گیریم.

 

*پس به نظر شما مردم برای توجه به مواردی مثل حفاظت از محیط زیست و رعایت مسایل راهنمایی رانندگی به اقدامی فراتر از دادن یک تذکر نیازمند هستند؟

- بله. مسایلی که در جامعه ما وجود دارد ریشه ای است و به شکل ریشه ای هم باید اینها درمان شوند. رفتارهای اجتماعی و وظایف شهروندی از بطن خود اجتماع شکل می گیرند و متاسفانه مشکلاتی هستند که پنهان می مانند اما پنهان کردن‌شان دردی را دوا نمی کند. حتی به نظر من آشکار کردن بعضی از حقایق می‌تواند خیلی هم راهگشا باشد.

 

اخبار ,اخبار فرهنگی نگار فروزنده

 

به بسیاری از این مسایل باید از همان ابتدای کودکی توجه کرد. از کودکی باید به فرزندان آموزش بدهیم که به طور مثال طبیعت و محیط زیست خود را دوست داشته باشند.

 

من برادرم کودکانی دارد که از همین الان سعی می کنم به آنها درباره طبیعت آموزش بدهم. باید در مهدکودک ها و در مدارس آموزش هایی داده شود تا نسل های بعد برنامه ریزی شوند و نسبت به محیط پیرامون خود منعطف تر عمل کنند. باید به گونه ای فرهنگ سازی کرد که مردم حتی نیازی به دقت و توجه نداشته باشند و مثل برنامه کامپیوتر این برنامه ها را عملی کنند.

 

*البته درمدرسه درباره این موارد همیشه توصیه شده است. هر یک از ما شاید اولین جمله ای که خاطرش باشد این است که مدرسه خانه دوم ماست و یا جملاتی درباره نظافت و پاکیزگی که در تمام در و دیوارهای مدرسه می توانستیم آنها را ببینیم.

- بله اما همه آنها شعار بوده‌اند و بچه ها شعار را نمی فهمند. شعار برای آنها مثل کتاب های درسی می ماند و فقط آن را حفظ می کنند.

 

اگر در بعضی برنامه ها دیده باشید بچه‌ها گاهی از یک مجری بهتر و مسلط تر ذرباره این موضوعات حرف می زنند اما چون این آموزش ها عملی آموخته نمی شوند، دیگر عمل کردن به آنها هم فراموش می شود.

 

*یعنی باید چه کاری انجام داد؟

- به طور مثال می توان دانش آموزان یک کلاس درس را به یک محیط طبیعی برد و بعد از آنها کمک گرفت که حتی به صورت بازی آن محیط را تمیز و زباله ها را جمع آوری کنند.

 

کودکانی که به این شکل و به صورت عملی و کاربردی به سمت پاکسازی طبیعت حرکت کنند اگر خانواده شان هم زباله ای را روی زمین بریزد خود فرزندان به آنها تذکر می دهند.

 

تنها کافیست بپذیریم که هم اکنون فرهنگ ما تحت الشعاع مسایل و مشکلاتی قرار گرفته است. باید این آسیب ها را درست و خلاء‌ها را پر کنیم.

 

باید هم از خود و خانه و ماشین خودمان شروع کنیم. کمربندها را ببندیم، کیسه زباله ای را که لازم است در خودرو قرار دهیم، ظروف پلاستیکی کمتر مصرف و زباله ها را از یکدیگر تفکیک کنیم.

 

به نظرم بهتر است راهنمایی رانندگی هم برای کسانیکه زباله را به بیرون از ماشین پرتاب می کنند جریمه ای سنگین قرار و آن را ترتیب اثر دهد.

 

یکی از مناطقی که در مسیر رفت و آمدم می بینم مردم در آنجا بسیار خوب رانندگی می کنند، پل جدیدی است که در بزرگراه صدر ساخته شده است. چون در این محل دوربین ها دائم همه را کنترل می کنند.

 

شما حتی برای لحظاتی ممکن است از این رانندگی خوب مردم تعجب کنید و فکر کنید ایران نیستید اما درست به محض اینکه از آن محدوده خارج می شوید، دوباره همه چیز سر جای اول خود برمی گردد.

 

*پس موارد انتظامی هم موقتی است.

- بهرحال نشان داده شده که اگر اعمال زور وجود داشته باشد مردم بهتر رانندگی می کنند.

 

ببینید ما در شرایط کنونی همیشه تکرار کرده ایم که فرهنگی 2500 ساله داریم، ام این سؤال پیش می‌آید که پس این فرهنگ کجاست؟ فرهنگ ما از رفتار ما نشات می گیرد نه از گذشته و پیشینه ما، بنابراین اینقدر خود را به افتخارات گذشته‌مان سنجاق نکنیم.

 

از جمله رفتارهای بد دیگری هم که در میان بعضی وجود دارد این است که ما دائم به زندگی دیگران سرک می کشیم، ما داعیه دار فرهنگ هستیم اما گاهی بی فرهنگی هایی دیده می شود که بسیار زننده است.

 

به طور مثال یکی از سایت ها تاکنون چندین بار در اخبار خود زده است که من عمل جراحی زیبایی و جراحی بینی داشته ام.

 

می خواهم اینجا اعلام کنم که من تا الان به جز جراحی بینی که در سال 77 به خاطر سانحه برایم پیش آمد، هیچ جراحی زیبایی روی صورت خود انجام نداده ام.

 

آن جراحی هم همانطور که گفته شد زیبایی نبود بلکه بینی من به دلیل یک تصادف سر صحنه مجموعه «راه سوم» از سه نقطه شکست. من هرگونه جراحی زیبایی را تکذیب می کنم و از این به بعد به خاطر حفظ آبروی خود اگر چنین اخباری مشاهده کنم با بانیان آن برخورد قضایی خواهم کرد.

 

*حالا نظر خود شما به طور کلی درباره جراحی های زیبایی چیست؟ تاکنون دوست نداشتید دست به جراحی بزنید؟

- ببینید این امر واقعا مساله ای شخصی است. من خودم را به این شکل دوست داشته ام و هیچ گاه این ضرورت را برای خود احساس نکرده ام. چه بسا اگر بینی من سر صحنه تصویربرداری کار نمی شکست هیچ گاه آن را عمل نمی کردم.

 

*فکر می کنید چرا هم اکنون بازار جراحی های مختلف داغ شده است و در صورتیکه ممکن است بسیاری از این صورت ها نیاز به جراحی هم ننداشته باشند؟

- اگر کسی واقعا در صورت خود نقصی داشته باشد این اشکالی ندارد اما در غیر این صورت یعنی اگر به خاطر مد و زیبایی های بیشتر بخواهیم به این سمت برویم باید گفت که اینها حال ما را بهتر نمی کند.

 

برعکس بدتر هم می کند چون بسیاری از این جراحی ها عوارضی دارند که بعد از عمل مشخص می شوند. خوب است که ما خود را بیشتر دوست داشته باشیم تا اینکه بتوانیم با تغییرات اینچنینی از خود لذت ببریم.

 

*برای نگار فروزنده زیبایی دغدغه نیست؟

- دغدغه من همیشه رشد شخصیتم بوده است چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی. من بیشتر از ظاهر به روحم فکر می کنم و آن را پرورش می دهم.

 

*خانم فروزنده نوروز را قرار است چگونه بگذرانید و آیا به سفر هم می روید؟

- من هفته اول نوروز را قطعا در تهران هستم چون فکر می کنم تنها زمانی است که می توان از آرامش تهران سود برد. بنابراین دوست دارم این زمان را در کنار خانواده و در تهران باشم.

 

*به مردم پیشنهاد می کنید که به کجا سفر کنند؟

به هرجایی که فکر می کنند، با سفرشان به مقصد مدنظر حالشان می توانند خوب باشند؛ کویر، دریا و خلوت خانه شان و یا هر جایی که دلشان آنجاست و می توانند خوش باشند.

 

*آرزویی هم برای مردم دارید؟

- آرزوی سالی خوب و سلامتی و همچنین روزهای خوش را دارم و از آنها می خواهم در سفرهای جاده ای مراقب باشند.

 

ما هر ساله آمار سنگینی از تلفات جاده ای داریم که امیدوارم امسال کمتر شود. این دست خود اشخاص است ما فکر می کنیم تصادف برای ما اتفاق نمی افتد. باید بدانیم که ما در قبال باقی سرنشینان یک خودرو مسئولیم. به خاطر سلامتی خودشان موارد ایمنی را رعایت کنند نه به خاطر پلیس و قانون.

اخبار فرهنگی - مهر

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |

جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان

تصاویر دیدنی جزایری که شبیه تابلوی نقاشی هستند!
مجله نشنال جغرافی مدتی است که در طبیعت به دنبال نقاشیهایی می‌گردد که دست هنرمندانه خالق آنها را در جای جای دنیا کشیده است و این بار به سراغ جزایری رفته که به نظر می‌رسند یک تابلوی نقاشی باشند.این تصاویر جدید نشنال جغرافی الگوهایی هنری در طبیعت را نشان می‌دهند که جزایر را به یک تابلوی نقاشی با ارزش تبدیل می‌کنند.

 

سد مرجانی در "بورا- بورا"

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان


سد مرجانی که جزیره "بورا- بورا" را احاطه کرده است شبیه به یک بند قیطانی به نظر می‌رسد. "بورا- بورا" یک آتشفشان قدیمی ‌است که در فاصله 266 کیلومتری شمال غربی تاهیتی در جزایر "پلی نزی فرانسوی" واقع شده است.این آتشفشان با سواحل سفید و خالص، مردابی به رنگ آبی درخشان و یکی از زلال ترین آبهای سیاره زمین احاطه شده است. در "بورا- بورا" صدها نمونه از ماهیان گرمسیری زندگی می‌کنند.


تاهیتی

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان


توده ای از ابرهای سفید این تاج تپه های مجلل جزیره تاهیتی را ساخته است. تاهیتی در کنار 13 جزیره پلی نزی فرانسوی از مرجانها و سنگهای آتشفشانی ساخته شده است و در نیمه راه میان استرالیا و آمریکای جنوبی در پهنه اقیانوس آرام جنوبی قرار گرفته است.


یک گودال لاجوردی

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان


 گودال آبی (Blue Hole) دایره ای به طول 300 متر و عمق 120 متر است. این گودال در فاصله حدود 100 کیلومتری در شرق "بلیز" واقع در آمریکای مرکزی قرار دارد. در طول عصر یخبندان این گودال در ورودی دهانه یک مجموعه غار ساخته شد. زمانی که یخها ذوب شدند و سطح آب بالا آمد غارها به زیر آب فرو رفتند و این بهشت را برای شجاع ترین غواصان به جا گذاشتند.

 

جزایر فیجی

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان

 

یک نوار تماشایی از سد مرجانی جزیره "موندریکی" در جلوی تصویر و جزیره "مانو" در عمق تصویر. دو جزیره از مجمع الجزایر فیجی در ملانزی. جزایر فیجی از 333 جزیره در اقیانوس آرام جنوبی تشکیل شده است. این جزایر به خاطر سواحل زیبا، باغهای مرجانی و جنگلهای گرمسیری شهرت دارند.


پالائو

 

جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان

 
پالائو واقع در اقیانوس آرام از بیش از 250 جزیره ای تشکیل شده است که در این تصویر اقیانوس را لکه لکه کرده اند. این جزایر غنی از پوششهای گیاهی هستند و با سواحلی زیبا احاطه شده اند. گردشگری صنعت اصلی این کشور است. مسیرهای دریایی خیره کننده، کسانی را که شیفته شنا و غواصی در اقیانوس هستند جذب می‌کنند.


 بورا- بورا از هوا

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان

 
این جزیره از انباشه شدن مرجانها بر روی هم و یک آتشفشان غیرفعال ساخته شده است. مرداب آبی رنگ این جزیره حتی در این تصویر هوایی نیز با یک کنتراست زیبا با رنگ آب دریا به وضوح دیده می‌شود.


صخره های گلور

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان

 
دو رنگین کمان همانند ستونی از صخره های گلور در منطقه "بلیز" به آسمان سر کشیده اند. این صخره ها یک ذخیره دریایی ملی هستند که میزبان یک تنوع زیستی دریایی شگفت انگیز است و یکی از بهترین مکانها برای شنا و غواصی در دریای کارائیت به شمار می‌رود. این منطقه در سال 1997 ثبت یونسکو شد.


پارک دریایی "دماغه هتراس"

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان


این گردابهای سفید شنی به سمت خلیج اورگان، بخشی از پارک ملی دریایی دماغه هتراس واقع در کرانه های خارجی کالیفرنیای شمالی می‌روند. این کرانه ها زنجیره ای جزایر کوچکی هستند که از ساحل در برابر نیروهای اقیانوس اطلس محافظت می‌کنند.


بورا- بورا، دریا و کوهها

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان

 

امواج به سواحل بورا- بورا برخورد می‌کنند.در عموق تصویر قله های کوههای دوقلوی Mount Pahia و Mount Otemanu دیده می‌شوند. این یکی از جزایر پلی نزی فرانسوی در اقیانوس آرام است.


دریای کارائیب

 

 جزیره,زیباترین جزایر جهان,شگفت انگیز ترین جزایر جهان

 
تصویری از امواج سطحی دریای کارائیب در آمریکای مرکزی. این آینه بزرگ دریایی 2 میلیون و 753 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و با عنوان مدیترانه آمریکا شناخته می‌شود.
منبع: mehrnews.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |

اخبار ,اخبار اجتماعی ,اجرای طرح امینت اخلاقی ویژه در سال 93

اخبار اجتماعی - اجرای طرح امینت اخلاقی ویژه در سال 93

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به شعار اعلامی از سوی مقام معظم رهبری گفت: نیروی انتظامی در بخش فرهنگ، تامین امنیت صاحبان فرهنگ در عرصه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان صبح امروز (شنبه) در حاشیه رزمایش اقتدار نوروزی پلیس که در میدان "آزادی" برگزار شد، با بیان این که ناجا در تحقق شعار امسال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری انقلاب نقش اساسی دارد، اظهار کرد: نیروی انتظامی در تامین امنیت اقتصادی، مبارزه با اخلال گران اقتصادی و ... در عرصه‌های مختلف می‌تواند نسبت به تحقق شعار سال 93 اقدام کند.

 

وی با بیان این که نیروی انتظامی می‌تواند با انجام اقدامات پلیسی اقتصاد مقاومتی را رقم بزند، گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی همچون قاچاقچیان و افرادی که تلاش دارند سرمایه‌های داخلی را با قاچاق کالا به هدر بدهند می‌تواند نسبت به تحقق شعار اقتصادی امسال کمک کند.

 

رادان با بیان این که نیروی انتظامی تامین امنیت صاحبان فرهنگ در عرصه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است، ادامه داد: در سال 93 بر اساس تدابیر فرمانده ناجا غیر از اولویت‌های ماموریتی همچون ماموریت راهور، مرزبانی، کاهش سرقت و ... بحث امنیت اخلاقی نیز در دستور کار قرار گرفته و در سال 93 امنیت اخلاقی با کارکرد ویژه اجرایی می‌شود.

 

وی افزود: پلیس در بحث امنیت اخلاقی با افرادی که تیشه بر ریشه فرهنگ می‌زنند قطعا برخورد هدفمندی خواهد داشت و با مظاهر علنی غیر اخلاقی نیز برخورد سازمان یافته خواهیم داشت.

 

جانشین فرمانده نیروی انتظامی در بخش پایانی سخنان خود در جمع ماموران مستقر در میدان "آزادی" یادآور شد: یکی از ویژگی‌های خاص نوروز امسال تقارن آن با وفات حضرت زهرا (س) است که باید تلاش کنیم تا نوروزی زهرایی داشته باشیم. 

اخبار اجتماعی - ایسنا

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |


اخبار علمی - ترسناک‌ترین تصویر از "لایه اوزون"

از جمله وسایلی که در نابودی لایه اوزون تاثیر فراوان داشته است انواع آفت کش‌ها و گاز مورد استفاده قرار گرفته در انواع محصولات خانگی و صنعتی است.

دانشمندان هشدار می‌دهند روند نابودی لایه اوزون سرعت ناگهانی پیدا کرده و می‌تواند تهدیدی جدی برای سلام انسان‌ها باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ دانشمندان هشدار می‌دهند که لایه اوزون در وضعیت تخریبی بسیار خطرناکی قرار دارد.

اخبار,اخبار علمی,لایه اوزون


گفتنی است دانشمندان انواع وسایل گازی ساخته شده توسط انسان را از جمله عوامل اصلی تخریب این لایه می‌دانند.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهند، دانشمندان تخریب یخ‌ها و "یخچال‌های طبیعی" در کشورهایی مانند گرینلند، تاسمانی و استرالیا را نتیجه آسیب لایه اوزون می‌دانند.
 
از جمله وسایلی که در نابودی لایه اوزون تاثیر فراوان داشته است انواع آفت کش‌ها و گاز مورد استفاده قرار گرفته در انواع محصولات خانگی و صنعتی است.
 
دانشمندان ساخت گازهای‌ جدید را از جمله عوامل تخریب زود هنگام لایه اوزون معرفی کرده‌اند.

اخبار,اخبار علمی,لایه اوزون


از بین رفتن لایه اوزون سبب رد شدن "امواج مضر خورشید" از سطح جو و بروز انواع بیماری‌ها از جمله "سرطان پوست" و" آب مروارید" در افراد می‌شود.
 
دانشمندان همچنین معتقد هستند که نابودی لایه اوزون می‌تواند سبب افزایش دمای هوای کره زمین و از بین رفتن آب‌های سطحی شود.
 اخبار علمی - باشگاه خبرنگاران
 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |


اخبارسیاسی -  ماجرای تذکر بی سابقه 23 نماینده همیشه در صحنه به رییس جمهور! + سند

جای این سوال باقی می ماند که این 23 نفر نماینده همیشه در صحنه، در دولت های نهم و دهم که موجی از کارگران اخراج شده، حقوق نگرفته و... دهها مدل فساد صدهای میلیاردی و گاه هزاران میلیاردی، تیتر رسانه ها بود ، چرا هیچ گاه تذکر به رییس جمهور که هیچ، وزرا و معاونین و مدیران کل ادارات را خطاب قرار ندادند؟

23 نماینده مجلس شورای اسلامی که پای ثابت تذکرات، انتقادات و حملات به دولت یازدهم هستند ، در تازه ترین اقدام خود نسبت به آنچه «اخراج یک نابینا از نهاد ریاست جمهوری» خوانده اند، به رییس جمهور تذکر داده اند!

به گزارش انتخاب ؛ درحالیکه یک کارمند نابینا در نهاد ریاست جمهوری - که قراردادش با نهاد ریاست جمهوری پایان یافته بود - با لابی های متعدد با برخی نمایندگان مجلس، به دلیل آنچه «اخراج از نهاد ریاست جمهوری» خوانده، خواستار تذکر رییس جمهور شده، اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که وی پس از پایان قرارداد و در تاریخ 12 اسفند ماه، به یکی از ادارات کل نهاد ریاست جمهوری جهت «همکاری» منتقل شده است.

 

اخبار,اخبار سیاسی,انتقادات نمایندگان به روحانی

از سوی دیگر، وی تا حدی مورد حمایت مسئولین نهاد ریاست جمهوری بوده که برخلاف معمول و عرف، 175 ساعت در هر ماه اضافه کار برای او رد شده است.

اخبار,اخبار سیاسی,انتقادات نمایندگان به روحانی

پیشتر یک منبع مطلع، در گفت و گو با «انتخاب»، با بیان اینکه این فرد در دوران دولت قبل با مدرک تحصیلی سیکل کارمند نهاد ریاست جمهوری شده گفته بود: اساساً ورود او به نهاد را غیرقانونی کرده است. اما نهاد برای احترام به قرارداد بسته شده و همچنین شرایط جسمانی وی، قرارداد را ملغی نکرده و تا پایان قرارداد، با او همکاری کرده است.

این منبع در پایان گفت: این فرد کمک های بلاعوض و وام های بسیار زیادی از نهاد گرفته و حتی ویلایی نیز در شمال کشور خریداری کرده است!

با این حال، جای این سوال باقی می ماند که این 23 نفر نماینده همیشه در صحنه، در دولت های نهم و دهم که موجی از کارگران اخراج شده، حقوق نگرفته و... دهها مدل فساد صدهای میلیاردی و گاه هزاران میلیاردی، تیتر رسانه ها بود ، چرا هیچ گاه تذکر به رییس جمهور که هیچ، وزرا و معاونین و مدیران کل ادارات را خطاب قرار ندادند؟ اساساً کجای دنیا و در چه دوره ی تاریخی سابقه داشته که اخراج یک کارمند - حتی اگر صحت داشت - تذکر مجلس به رییس جمهور را در پی داشته باشد؟!

اخبار سیاسی - انتخاب

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |


اخبار ورزشی - خلیل زاده؛
جواب پرسپولیسی ها را ندادم دهانشان را بستند!

مدافع جوان سپاهان گفت: «اشتباه من در بازی پرسپولیس دستاويز يك عده شد تا تخريبم كنند ولی محرم گفت حرف نزنم.»

اخبار,اخبار ورزشی, جام‌جهاني


 شجاع خليل‌زاده پس از بازي با پرسپوليس و به خاطر اشتباهي كه مرتكب شده بود به سيبل انتقادات اهالي فوتبال تبديل شد تا شرايط برايش سخت شود.

وي در آن روزها و به پيشنهاد محرم نويدكيا سكوت كرد وجواب منتقدانش را نداد و بالاخره پس از يك ماه سكوتش را شكست و صحبت‌هايي را مطرح كرد كه در ادامه از حضورتان مي‌گذرد.

* مدتي است كه خيلي كم مصاحبه مي‌كني. چرا؟
- چون محرم نويدكيا گفته بود صحبت نكنم.
 
* چرا؟
- پس از بازي با پرسپوليس همه شمشيرشان را براي من از رو بستند و مي‌‌خواستند به خاطر همان يك اشتباه مرا زمين بزنند و تخريبم كنند. محرم هم وقتي ديد كه بابت اين حرف‌ها حسابي به هم ريختم از من خواست تا جواب‌شان را ندهم و سكوت كنم تا خودشان ساكت شوند. دقيقا همين‌طور هم شد. آن اشتباه دستاويز يك عده شد تا تخريبم كنند.

 * مگر با كسي دشمني داشتي يا از تخريب كردن تو چه چيزي عايد آن افراد مي‌شد؟
- نمي‌دانم دنبال چه چيزي بودند اماوقتي جواب‌شان را ندادم ساكت شدند و دهان‌شان را بستند. كجاي دنيا يك بازيكن را به خاطر يك اشتباه زمين مي‌زنند كه اينجا مي‌خواستند با من اين كار را كنند؟ از محرم ممنونم كه با راهنمايي‌اش مرا به يك شرايط خوب رساند. در فوتبال‌مان مثل نويدكيا را نديدم. خيلي هواي بازيكنان جوان را دارد و براي تيم هم مربي است و هم بازيكن!
 
* به نظرت همان انتقادها بود كه باعث شد اردوي آخر تيم ملي را از دست بدهي؟
- آقاي كی روش مربي نيستند كه توجهي به انتقادات غيركارشناسانه كنند. ايشان خواستند تا برخي از مدافعان ليگ كه در رسانه‌ها خودشان را محق و مستحق حضور در تيم ملي مي‌دانستند را محك بزنند. آنها را دعوت كردند تا عيارشان مشخص شود. خود من دراكثر اردوها حضور داشتم و سرمربي تيم ملي به خوبي مرا مي‌شناسند و نيازي نبود كه محك بخورم.

 * يعني اميدواري كه يكي از مسافران جام‌جهاني شوي؟
- آدمي با اميد زنده است. سعي مي‌كنم در آسيا و چند هفته باقيمانده ليگ خودي نشان بدهم. كارلوس كرش مربي نيست كه حق يك بازيكن را ضايع كند. ايشان به بازيكنان جوان خيلي بها مي‌دهند و همين مرا به حضور دوباره در تيم ملي خيلي اميدوارمي‌كند.
اخبار ورزشی - روزنامه گلادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : bro2 |
رپورتاژ
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی
مطالب لادین
بهترین مطالب در سایت تفریحی دلبرانه
فست سئو یعنی استراتژی، نظم و صبر
طراحی سایت برای شرکت های ایده محور
آشنایی با طراحی و ساخت کاندوم
مهاجرت به آمریکا
تهران من
پارتیشن
اهداف و تاکتیکها در تبلیغات اینترنتی
لادین
فناوری برش لیزری
مبلمان اداری
چگونه محصولات و خدمات خود را تبلیغ کنیم
نکات مهم عروسی
Persian music album
صبح بخیر

لینک های مفید
عطر | مکمل بدنسازی | آزمون آنلاین آیین نامه | چت روم| افتادگی پلک | اعلام حریق | عمل زیبایی بینی | جراحی زیبایی بینی | صندلی | استخر شیشه ای | ثبت آگهی | چت روم | خرید کریو | نازایی | آموزشگاه عکاسی | آزمون کانون وکلا | زاهدان چت | خرید vpn |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.